• /æmbi¸deks´teriti/

  Thông dụng

  Cách viết khác ambidexterousness

  Danh từ

  Sự thuận cả hai tay
  Tính lá mặt lá trái, tính hai mang

  Chuyên ngành

  Y học

  sự thuận hai tay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X