• /¸æmfi´bɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chơi chữ; câu nước đôi (có thể hiểu hai cách, hai nghĩa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X