• /¸ænə´tɔmikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) khoa giải phẫu
  (thuộc) kết cấu, (thuộc) tổ chức (cơ thể...)

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc giải phẫu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X