• /´ænə¸rɔid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái đo khí áp hộp ( (cũng) aneroid barometer)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khí áp kế hộp

  Toán & tin

  bằng sắt

  Đo lường & điều khiển

  áp kế hộp

  Kỹ thuật chung

  bằng kim loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X