• (đổi hướng từ Anglicizing)
  /´æηgli¸saiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác Anglicise

  Ngoại động từ

  Anh hoá

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X