• /¸æni´zɔtrəpi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính không đẳng hướng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính không đẳng hướng

  Y học

  tính dị hương

  Địa chất

  tính dị hướng, tính không đẳng hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X