• /ə´neksəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể phụ thêm vào, phụ lục
  Có thể sáp nhập, có thể thôn tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X