• Động từ

    chuyển đổi, điều chỉnh hay tính toán để phản ánh một tỉ lệ theo năm. ví dụ chuyển lãi suất theo quý về lãi suất năm

    http://www.thefreedictionary.com/annualize

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X