• (đổi hướng từ Anodized)
  /´ænə¸daiz/

  Thông dụng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lớp oxít hóa anốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X