• Tiếng lóng

  • Ever want to convey the sense of something moving like a prancing pronghorn, but without all the funny looks when you say like a prancing pronghorn? Then anteloped is the word for you!
  • Example: The dog sat up and anteloped out of the dining room into the kitchen.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X