• /¸æntipi´nʌlt/

  Thông dụng

  Cách viết khác antepenultimate

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) thứ ba kể từ dưới lên (âm tiết)

  Danh từ

  Âm tiết thứ ba kể từ dưới lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X