• Tiếng lóng

  • Feeling remorseful about the elimination of a culture.
  • Example: After burning the Shilakkalak tribe out of their homes, the explorer felt a bit anthropologetic.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X