• /¸ænθrəpə´metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác anthropometrical

  Tính từ
  (thuộc) phép đo người, (thuộc) phép nhân trắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X