• /¸ænti´dæzəl/

  Kỹ thuật chung

  chống chói mắt
  anti-dazzle glass
  kính chống chói mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X