• Tiếng lóng

  • Something that happens by some quirk of fate, but is bad instead of good. Similar to a miracle, but has a bad effect.
  • Example: If by some anti-miracle the presentations are fast and I end up presenting today, I'll shoot myself in the face.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X