• Tiếng lóng

  • (ant-eye-say-f). Descriptive word used when proclaiming that something is not all that great.
  • Example: Hey, Paul, they're towing your car!
  Anti-safe!
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X