• /¸ænti´saikloun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khí tượng) vùng xoáy nghịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đối cyclon

  Kỹ thuật chung

  đới xiclon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X