• Điện

    thiết bị khử dao động

    Giải thích VN: Bộ phận hay mạch chống dao động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X