• /´ænti¸mætə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phản vật chất

  Chuyên ngành

  Vật lý

  phản (vật) chất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X