• /ænti´pæθik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có ác cảm
  to be antipathic to someone
  có ác cảm với ai
  (y học) gây nên những triệu chứng trái ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X