• /¸ænti´stætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giảm hậu quả của tĩnh điện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) khử tĩnh điện

  Điện lạnh

  chống tĩnh điện

  Kỹ thuật chung

  khử tĩnh điện
  antistatic agent
  tác nhân khử tĩnh điện
  antistatic device
  thiết bị khử tĩnh điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X