• /¸ænti¸trini´tɛəriən/

  Thông dụng

  Tính từ
  Chống thuyết ba ngôi một thể
  Danh từ
  Người chống thuyết ba ngôi một thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X