• Tiếng lóng

  • (v) To tickle or prod with any sort of rod-like object, esp. an antenna.
  • Example: Despite the woman's scorn, Sven was antittilated by the icy tip of the ten-foot pole.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X