• /´æntrəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .antra

  '“ntr”
  (giải phẫu) hang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hang
  aditus ad antrum
  ống thông hang, ống nhĩ chũm
  cardiac antrum
  hang tâm vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X