• Tiếng lóng

  • Musician slang: You're playing too loud/fast/slow and maybe you'd better 'tone it down. Shorthand for turn it down--you're too loaded, etc.
  • Example: Yo, Ringo? RINGO?! Any brushes?
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X