• /´eni¸waiz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tuỳ tiện thế nào cũng được, cách nào cũng được
  Tuyệt đối, tuyệt nhiên (trong câu phủ định)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X