• Tiếng lóng

  • To go crazy. To be crazy about something, or simply lose your mind, like going senile or mad.
  • Example: Upon receiving a strong dose of catnip, the feline warrior went apenuts.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X