• /ə´piəriənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác aperitive

  Tính từ

  Nhuận tràng

  Danh từ

  (y học) thuốc nhuận tràng

  Chuyên ngành

  Y học

  nhuận tràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X