• /æp´hi:liən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .aphelia

  “'fi:lj”
  (thiên văn) điểm xa mặt trời nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điềm viễn nhật

  Kỹ thuật chung

  điểm viễn nhật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X