• /¸æpə´diktik/

  Thông dụng

  Cách viết khác apodictical

  Tính từ

  Rõ ràng, xác thực, hiển nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X