• /¸æpou´enzaim/

  Thông dụng

  Danh từ
  (sinh học) Apoenzim (phần protein đặc hiệu của một enzim)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X