• /¸æpə´dʒiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở điểm xa quả đất nhất
  Xa nhất
  Tuyệt đỉnh, cực thịnh

  Chuyên ngành

  Vật lý

  ở điểm viễn địa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X