• /¸æpə´lɔ:stik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Dễ bị thú vui cám dỗ, dễ bị khoái lạc cám dỗ, dễ tự buông thả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X