• /ə'pɔstrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) hô ngữ
  Dấu lược, dấu móc lửng ( ')

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu nháy đơn

  Kỹ thuật chung

  dấu nháy đơn '

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X