• /¸æpə´ziʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng (dấu), sự áp (triện)
  Sự áp đặt vào; sự ghép vào
  (ngôn ngữ học) phần chêm
  in apposition to
  là phần chêm của

  Chuyên ngành

  Y học

  sự khép, sự áp đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X