• /ə'prentis∫ip/

  Thông dụng

  Cách viết khác prenticeship

  Danh từ
  Sự học việc, sư học nghề; thời gian học việc, thời gian học nghề
  to serve one's apprenticeship
  học việc, học nghề, qua thời gian học nghề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X