• /əˈprɒk.sɪ.mət.li/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khoảng chừng, độ chừng
  It approximately costs 20 USD.
  Cái đó giá khoảng 20 đôla.

  Toán & tin

  một cách xấp xỉ

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  khoảng chừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X