• Tiếng lóng

  • Chất sền sệt tràn ra từ cốc nước lạnh và giây vào bạn
  • Kết hợp của aqua (nước) và astronaut (phi hành gia)
  • Example: Don't you hate it when your glass drips aquanauts on your blouse?

  Ví dụ: Mày có khiếp không khi mà cái thứ sền sệt đó rớt ra khỏi cốc và giây vào áo mày?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X