• Tiếng lóng

  • Kết hợp của "aquatic" và "apparel". Trang phục dưới nước. Đồ lặn và những thứ tương tự
  • Example: Just a mo, got to get me aquarel.

  Ví dụ: Một phút thôi, lấy giúp tôi bộ đồ lặn đi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X