• /əˈkwɛəriəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều aquariums

  ”'kwe”ri”mz
  'kwe”ri”
  Bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh)
  Khu công viên có bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh); nơi trưng bày bể nuôi (cá, loài thuỷ sinh)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X