• /´ækwəfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) lớp ngậm nước, tầng ngậm nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tầng ngậm nước

  Kỹ thuật chung

  lớp cát ngậm nước
  lớp đá ngậm nước
  lớp ngậm nước
  lớp sỏi ngậm nước
  tầng nước ngầm

  Địa chất

  tầng chứa nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X