• Tiếng lóng

  • Sợ bơ lạc dính lên vòm miệng
  • Example: Some people get arachibutyrophobia when they eat sandwiches.

  Ví dụ: Một số người sợ bơ lạc sẽ dính lên vòng miệng khi họ ăn xăng-đuých

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X