• Tiếng lóng

  • (Tính từ) Tồn tại mà không cần thứ bậc hay nguyên nhân định trước nào hết (bắt nguồn từ arbitrary).
  • Example: This snowstorm is arbit; we were just supposed to get rain.

  Ví dụ: Cơn bão tuyết này thật bất thường, chúng tôi chỉ dự đoán là sẽ có mưa thôi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X