• /,ɑ:bi'trɑ:ʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự buôn chứng khoán

  Chuyên ngành

  Chứng khoán

  Nghiệp vụ Ác-bít
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X