• Tiếng lóng

  • Bắt nguồn từ một từ tiếng Pháp có nghĩa là biểu đồ. Thường được sử dụng bởi các chuyên viên thiết kế web Montreal.
  • Example: Hey, did you finish the arborescence yet? I need an arbo before I start working on the interface.

  Ví dụ: Ê, cậu đã hoàn thành phần biểu đồ chưa? Tớ cần một cái (biểu đồ) trước khi tớ bắt đầu làm phần giao diện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X