• Toán & tin

    cơ sở dữ liệu ArcStorm

    Giải thích VN: Cơ sở dữ liệu ArcStorm là một tập hợp các thư viện, các lớp, các bảng INFO và bảng DBMS ngoài. Dữ liệu của một hệ CSDL ArcStorm nhận được lợi thế từ các khả năng quản lý toàn tác và lưu trữ dữ liệu của ArcStorm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X