• Điện

    tấm chắn hồ quang

    Giải thích VN: Tấm chắn dùng trong các ống nghèo thủy ngân để ngăn cản không văng vào anode và gây ra hồ quang điện, còn gọi là tấm chăn băng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X