• /¸a:ki´ɔlədʒist/

  Thông dụng

  Cách viết khác archaeologer

  Danh từ

  Nhà khảo cổ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà khảo cổ học

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X