• /¸a:tʃ´daiəsi:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Địa hạt dưới quyền tổng giám mục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X