• Tiếng lóng

  • Lịch trình của công việc thiết kế, đặc biệt là trong xây dựng những dự án phần mềm
  • Example: The program's archistructure is fundamentally flawed.

  Ví dụ: Lịch trình làm việc của chương trình về cơ bản là bị khuyết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X